Chito-ryu karate

Tradisjonell karatestil med dype røtter.

Chito-ryu karate er en tradisjonell karatestil, med hovedsete i Japan. Det at vi karakteriserer stilarten som “tradisjonell”, betyr at grunnteknikker (kihon), mønster(kata) og kamp(kumite), de tre hovedtypene av trening i karate, er alle en part av et hele.

I mange moderne karatestiler er dette ikke så vanlig. Her skiller en gjerne fullstendig på kata og kumite. Grunnen til dette er gjerne at disse har fjernet seg fra hva karate opprinnelig var: et kampsystem som skulle gjøre en maksimalt i stand til å kunne forsvare seg mot en eller flere motstandere, med eller uten våpen.

Les også en mer utfyllende artikkel skrevet av Rune Ingebrigtsen: http://ukk.no/2018/06/chito-ryu-karate-do-introduction/

 

Bakgrunn for Chito-ryu karate

Som navnet avslører, viser Chito-ryu til sine kinesiske røtter: Chi (千) betyr tusen – en henspilling på at stilarten baserer seg på tusen års tradisjon, mens To (唐) er et annet navn for Kina (dvs. det kinesiske dynastiet fra 618-907 eKr som var da Japan først etablerte skikkelig kontakt med Kina).

Via Fukien provinsen i Kina ble kampkunst bragt til Okinawa. Her ble dette studert og trent opp gjennom årene av mange mestre, og utviklet til det vi i dag kaller karate.

En retning av karate kommer fra byen Shuri på Okinawa, en by for adelige og samuraier, og ble kalt Shuri no Te (首里の手), senere også kjent som Shorin-ryu (小林流). En annen retning, som hadde sitt utgangspunkt i byen Naha , en handelsby på Okinawa, ble kalt for Naha no Te (那覇の手), også kjent som Shorei-ryu (昭霊流).

 

O’Sensei Tsuyoshi Chitose

Chito-ryu ble grunnlagt av O’Sensei Tsuyoshi Chitose (1898-1984) rett etter andre verdenskrig, på bakgrunn av hans lange erfaring fra Shorin-ryu og Shorei-ryu, samt andre disipliner innen Okinawisk kampkunst.

Mye på grunn av O’Senseis familiære bakgrunn, kunne han trene og studere disse stilartene med mange av de dyktigste og mest kjente instruktører i første halvdel av 20. århundret (hvilket var meget spesielt, selv på Okinawa).

O’Sensei Chitose flyttet før krigen til  Tokyo i Japan, for å studere medisin, og siden til Kumamoto (syd i Japan). Her ble han og eksponert for andre Japanske kampkunster som Judo, Kendo mm.

Sammen med en dyp forståelse for fysiologi, samt hans erfaring også fra en rekke andre kampkunster (Judo, Kendo, Te mm) dannet dette grunnlaget for Chito-ryu karate som vi kjenner i dag. Et mål med Chito-ryu karate er derfor at dette skal være oppbyggende og ikke nedbrytende, både fysisk og mentalt.

O’Sensei ble i 1968  tildelt graden 10. Dan Hanshi av det Okinawiske karateforbund (Zen Okinawa Karate Kobudo Rengo Kai).

 

Chito-ryu karate i dag

I hjemlandet Japan er Chito-ryu en av de mellomstore stilartene med sine anslagsvis 100 dojoer, og er å finne i ca 20 land verden over.

Chito-ryu ble i 1992 innført i Norge, og trenes i Oslo, Bergen, Stavanger og Bodø.

Universitetets Karateklubb er tilknyttet International Chito-ryu Karate-do Federation (ICKF) med hovedsete i Japan. UKK har hatt jevnlig besøk fra utlandet, blant annet Japan. Senest var i september 2012, da Chito-ryu Soke besøkte oss til en internasjonal Chito-ryu treningsleir her ved UIB. Videre har flere utøvere  gjennom årenes løp vært i Japan for å trene og lære.

Chito-ryu Soke (overhodet i stilarten) Tsuyoshi Chitose
Chito-ryu graderingspensum.

Klubber i Norge

Utenlandske linker

Kihon - 基本

Kihon betyr “fundamental” eller “grunnleggende”. Dette viser til hva som er det fundamentale i enhver stilart, og er gjerne en del forskjellig stilartene i mellom.

Når en snakker om kihon, mener en ofte kihon-waza, 基本技, som betyr grunnleggende teknikker. All karate bygger på dette. Det være seg hvordan stå, hvordan gå, og hvordan slå. Med fokus på kihon, lærer en hvordan en best kan få maksimalt ut av teknikkene i selvforsvar og kamp.

 

Kumite - 組手

Kumite blir ofte oversatt med kamp, og er en av de fundamentale treningsformene en har i karate.

Det finnes mange former for kumite. Step-kumite (avtalt angrep og forsvar), jiju-kumite (frikamp), bogu-kumite (kamp med beskyttelse – en spesialitet ved Chito-ryu) etc.

Et mål med kumite er å få prøvd ut teknikkene sine. En får trent avstand, timing, hurtighet, rytme, bevegelse mm. og er viktig for bl.a. å kunne utvikle godt selvforsvar.

 

Kata -形

Kata betyr form. Dette er ofte betraktet som kjerner/hjertet i karate. Fra her kan en trekke ut grunnteknikkene, og kampteknikker. Hver kata inneholder diverse kampstrategier, utviklet over århundre i Kina og Okinawa/Japan.

Å utføre en kata med forståelse krever mye trening, og er en livslang treningsprosess.

Til hver kata finnes et sett med bunkai som utøves to og to (eller flere). Dette er ment å være forklaring til teknikkene i kata, men er også teknikker som kan ha direkte selvforsvars/kampmessig bidrag for utøveren.

 

Kropp og sinn

Karate er ypperlig trening. En får brukt hele kroppen på en naturlig og helsebringende måte. Styrke, hurtighet, spenst, smidighet, ballanse, kontroll mm

Etter hvert har det vist seg at måten karate trenes tradisjonelt, også på mange måter er moderne. 4×4 trening er noe som har blitt gjort i Chito-ryu i hvertfall 60 år.

Karate er og om konsentrasjon, og å holde fokus. Alt som er til hjelp også for å kunne mestre en stressende arbeids- og studiehverdag.

 

Selvforsvar

Karate bygger på kamp. Det er utviklet over mange hundre år, som en måte å kunne forsvare seg i en farlig verden som Okinawa en gang i tiden kunne være. Tilsvarende med Sør-Kina, hvor karate antas å ha sitt utgangspunkt.

Selv om en kan trene karate av mange årsaker, er selvforsvar og kamp alltid med i hvordan teknikker skal utøves.

 

Våpen

Våpen og karate går ofte hånd i hånd. I Chito-ryu er bo (stokk) en integrert del av stilarten, men også andre typer våpen trenes. Blant annet Sai, Tonfa, Kame, Nunchaku, Eku mm.