Bli medlem

Du er velkommen å begynne å trene med oss i løpet av semesteret, når det skulle passe!
Møt opp på treningene våre for å se hvordan vi trener, og ta kontakt med instruktør eller medlemmer for å få informasjon om klubben og stilarten vi trener.

Kan og ta direkte kontakt

Jan Reinert Karlsen, tlf 920 27 989, e-post jan.karlsen@uib.no.

Styret kan kontaktes på adressen ukk-org@uib.no.

 

Dersom du er usikker, er du velkommen til å prøve før du bestemmer deg. Første trening er gratis!

OBS: Karate ved Universitetet i Bergen

Kontingent og betaling

Kontingenten går med på å dekke bla. til utstyr, seminarer og besøk til klubben, samt idrettsforsikring for den enkelte.

Kontigent i UKK:

  • et semester: kr 500
  • to semester: kr 900

Vennligst betale til:
Konto: 1503.05.62221

Betalingsinformasjon:
Universitetets karateklubb
Postboks 1187, Sentrum
5811 Bergen

Husk å merke giroen med ditt navn. Ta gjerne med beltegrad.

For spørsmål angående innbetaling, kontakt kasserer i styret.

Merk også at for å trene på Studentsenter og alle andre treningsfasiliteter tilhørende SIB, må en betale egen avgift til SIB. Dette er noe alle må betale. Men, da har en og tilgang til alle fasiliteter som SIB har å tilby, ikke bare karate. Nærmere info er gitt på SIBs egne sider.

EpostLister

Epostlister for klubben er ukk@uib.no

For å melde deg på eller av listen:
For å sende en melding til alle medlemmer av listen:

UKK er også etablert på Facebook: