Utstyr & drakter

Liste over drakter og utstyr kan finnes her. Bestilles hos Sensei Trond./List of equipment and uniforms can be found here. Order can be sent to Sensei Trond.

Budo-utstyr-prospekt-161010.pdf

Prisene er veiledende. Vi får klubbrabatt, så prisene kan bli billigere.