Treninger frem til Jul/Schedule until Christmas

Treninger frem til Jul/Schedule until Christmas.

Endringer i treningstid på grunn av eksamen og Julestengte lokaler./Changes in schedule due to exams and Christmas closedowns.

NB! GRADERING blir Onsdag 2. Desember kl. 18:30 på Studentsenteret. GRADING will be Wednesday December 2nd 6:30 pm at the Student Sport Center.

dag/day dato/date tid/time sted/where Tirsdag/Tuesday 24. November [...]