Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Universitetets Karateklubb
2. April Kl 20:30

Årsmøtet avholdes på Studentsenteret

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 19 Mars.

Sakene kan sendes stafze@gmail.com
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret

Comments are closed.