Karate ved UiB

Karate ved Universitetet i Bergen.

 

Ved Universitetet i Bergen er det to karateklubber, en klubb tilknyttet BSI, og Universitetets Karateklubb – UKK, som står utenfor BSI.

Svært ofte får vi spørsmålet: “Hvorfor to klubber, og hva er forskjellen?”

Grunnen til at UKK står utenfor BSI, er av rent historiske årsaker.

UKK ble startet allerede i 1972. På den tiden ville ikke BSI ha med karate. Derfor ble UKK startet på utsiden av BSI paraplyen.

Chito-ryu karate-doFra 1974-1992 trente UKK stilarten Budokan. I 1992 fant klubben ut at dette var en stilart uten fremtid, både teknisk, kunnskapsmessig og organisasjonsmessig, så vi endret stilart til Chito-ryu. Endring av stilart er teknisk sett ikke en liten jobb.

Oppi alt dette ble da BSI karate dannet i 1994 av tidligere UKK-medlemmer. Disse fortsatte å trene Budokan, men 5 år senere kom også disse til den forståelse å endre stilart. De begynte da å trene Matsubayashi-ryu.

Selv om det er visse likhetstrekk mellom UKK og BSI, er det og  forskjeller:

 • UKK er en merittert klubb. Har blitt kåret til Hordalands beste klubb en rekke ganger. Deriblant har klubbens høstet mange topplasseringer både fra nasjonale og internasjonale stevner, sist i 2013 i Soke Cup i Hong Kong, vårt uoffisielle VM for Chito-ryu karate.
 • I UKK vil den som begynner, lære seriøs karate, hvor kamp og det å kunne forsvare seg er viktige ingredienser. En lærer å stå riktig(stabilitet), å gå riktig(bevegelse), å slå riktig(kraft). 
 • I UKK trener vi stilarten Chito-ryu:
  • Dette er en stilart som har et meget bredt register av teknikker (en viktig grunn for at akkurat denne stilarten ble valgt).
  • Et kjennetegn er at kamp ofte trenes med beskyttelse (bogu), som gjør at en får prøvd ut teknikkene uten at en trenger å være redd for skader.
  • Vi fokuserer og mye på to-og-to-teknikker (kast, nedtakninger, låseteknikker etc) som gjør overgang til andre kampformer som ju-jutsu, aikido, judo mm ikke så stor som for de aller fleste andre karatestilartene.
  • I Chito-ryu inngår også bo (stokk) som en integrert del av pensumet for de høyest graderte.
 • Siden UKK stiller utenfor BSI-paraplyen, er vi ikke like profilerte utad.
I all beskjedenhet er vi i UKK trygge på at det vi har å tilby, er av høy kvalitet, og for potensielt nye medlemmer med interesse for karate, selvforsvar og personlig utvikling et meget godt tilbud ved Universitet og Høgskole!

Comments are closed.