Chito-ryu graderingspensum

Universitetets Karateklubb følger ICKF’s internasjonale graderingssystem.

Sammenhengen mellom gammelt graderingssystem og dagens system er gitt her: Overgang til nytt graderingssystem

Pensum for dagens system:

Kyu

Kihon Kata

Kumite

Bunkai-Ukemi Fysisk form

12.Kyu Jr.

Kihon waza

5

11. Kyu Jr.

Kihon Dosa 1

Kihon Dosa 1

10

10. Kyu Jr./Sr.

Kihon Dosa 2
Seiken no Migi Hidari

Kihon Dosa 1

Kihon Dosa 2

15

9. Kyu Jr./Sr.

Kihon Dosa 3,
Zenshin Kotai,
Ido truki keri

Kihon Dosa 3

20

8. Kyu Jr./Sr.

Kihon Dosa 4,
Enpi,
27 Te Waza

Jiyu Kumite

Kihon Dosa 4

25

7. Kyu Jr./Sr.

Kihon Kata I

30

6. Kyu Jr./Sr.

Kihon Kata II,
Kihon waza • Keri

35

5. Kyu Jr./Sr.

Kihon Kata III,
Kihon waza • Rinten tsuki

40

4. Kyu Jr./Sr.

Shiho Wari
Shime Kata
Shihohai
Kihon waza

45

3. Kyu Jr./Sr.

Seisan,
Kihon Dosa 2,
Kihon Kata I


(2 kamper)

Ukemi

50

2. Kyu Jr./Sr.

Niseishi Dai,
Kihon Dosa 3,
Kihon Kata II


(2 kamper)

Niseishi Bunkai
Ukemi

55

1. Kyu Jr./Sr.

Bassai,
Kihon Dosa 4,
Kihon Kata III


(3 kamper)

Ukemi

60

Jr. Shodan

Chinto & fri kata
Kihon Waza


(3 kamper)

Henshuho 1 ~10

100 ~

Shodan

Chinto & fri kata
Kihon Waza


(3 kamper)

Henshuho 1 ~10

Comments are closed.