Chito-ryu treningshelg i Skottland

Chito-ryu treningshelg i Skottland [...]

Overgang til nytt graderingssystem

Fra og med Våren 2012 følger vi ICKF’s internasjonale graderingssystem. Sammenhengen mellom gradene i gammelt og nytt system er gitt under:

Chito-ryu graderingspensum

Universitetets Karateklubb følger ICKF’s internasjonale graderingssystem.

Sammenhengen mellom gammelt graderingssystem og dagens system er gitt her: Overgang til nytt graderingssystem

Pensum for dagens system:

Kyu

Kihon • Kata

Kumite

Bunkai-Ukemi Fysisk form

12.Kyu Jr.

[...]

Soke to Visit Bergen in 2012

Stay tuned for updates!