Trening frem til Jul

Treninger frem til Jul

Fra og med 22. November og frem til Jul, er Studentsenterets idrettshall stengt for karatetrening grunnet eksamen. I denne perioden trener vi som følger:
From 22nd of November until Christmas, the Studentsenter is closed for karate training due to exams. During this period, training will be as follow:

Tirsdag    19:30 – 21:00    SVbygget

Fredag     17:30 – 19:00    SIB Sentrum

Siste ordinære trening på Studentsenteret denne høsten blir derfor Mandag 21. November/last regular training at the Studentsenter this fall will be Monday November 21st.

-Trond

Comments are closed.