Gradering høsten 2011

Gradering høsten 2011/Grading Autumn 2011

Høstens gradering vil bli gjennomført / this falls grading will be

2. Desember kl 17:30 – 19:00.

Sted /plaze :

SIB Sentrum

Påmelding skjer på trening / registration at the regular trainings.

-Trond

[...]

Trening frem til Jul

Treninger frem til Jul

Fra og med 22. November og frem til Jul, er Studentsenterets idrettshall stengt for karatetrening grunnet eksamen. I denne perioden trener vi som følger: From 22nd of November until Christmas, the Studentsenter is closed for karate training due to exams. During this period, training will be as follow:

Tirsdag [...]

Japan 2011

Japan 2011

Av Trond Erdal

Landet er Japan – soloppgangens land. Øyen er Kyushu, den sydligste av Japans fire hovedøyer. Byen er Kumamoto – stedet hvor Miyamoto Musashi tilbrakte sine siste leveår. Det er her vi finner hovedsetet, Honbudojo, for Chito-ryu karate. Hvor stilarten vår har sitt utgangspunkt.

Inngang til Shimotori – hovedgaten i [...]