Justering av treningsoppsett/change of training schedule

Torsdag 18:00-19:00 – denne dagen blir avsatt til fritrening fra og med 29. Oktober/free training Thursdays from 18:00 – 19:00 from October 29th and forward.

Comments are closed.