Justering av treningsoppsett/change of training schedule

Torsdag 18:00-19:00 – denne dagen blir avsatt til fritrening fra og med 29. Oktober/free training Thursdays from 18:00 – 19:00 from October 29th and forward.

Oppvisning/Demonstrasjon

Informasjon & Nybegynneropptak

Oppvisning og informasjonsmøte vedr Universitetets Karateklubb / Demonstration and information regarding UKK:

Onsdag 14. September kl. 19.00 på Studentsenteret i sal 4

Trening for nybegynnere: Se timeplanen for detailer. / Details for beginners: see time schedule.

UKK samarbeidar tett med BSI Wushu, så er du medlem i UKK kan du også trene [...]

Treningshelg i Stavanger

Lørdag 24. September & Søndag 25. September

Treningshelg i Stavanger sammen med Hundvåg Karateklubb! 10t trening over to dager. Grunnteknikker, kamp, kata, bunkai, bo… vi dekket det meste!