Rettelse – treningstider under eksamen

Rettelse – treningstider under eksamen — Correction – training time during exam

Litt rettelse til http://ukk.no/2011/05/eksamen-i-idrettshallene/ med hensyn på treningstidene våre mens Studentsenteret’s treningssal er stengt grunnet eksamen.

Tirsdager blir en halv time senere enn annonsert. Dvs korrekt treningstid er da

tirsdag 19:30 – 21:00 SV-bygget fredag 17:30 – 19:00 SIB Sentrum

Dette gjelder fra [...]

Ekstra trening lørdag 21. Mai

Xtra trening lørdag 21. Mai

Sted: SV-bygget

Tid: 11:00 – 13:00, 14:00 – 15:30.

Vi får besøk utenbys fra, med en Oddbjørn og en gjeng fra Stavanger. Dette kan bli kjempegøy!

-Trond

Gradering våren 2011

Gradering våren 2011

Gradering vil bli avholdt på SIB Sentrum fredag 3. Juni kl. 17:30. Grading will be held at SIB Sentrum Friday 3rd of June, at 5:30 pm.

-Trond

Eksamen i Idrettshallene

Eksamen i idrettshallene

Fredag førstkommende, 13. Mai, stenger Studentsenterets idrettshall kl 08:00 (!) for eksamen. Og, det åpner ikke igjen før 16. Juni kl. 14:00.

Jmf http://www.sib.no/trening/aktuelt-1/eksamen-i-idrettshallene.

Det vil si at dette er siste ordinære treningsuke på Studentsenter dette semester.

Fra og med 16. Mai og ut semesteret vil vi derfor ha følgende treninger

[...]