Moderne karate med dype røtter

Chito-ryu er en av de mellomstore stilartene i Japan med vel hundre dojoer spredt over hele landet, inkludert Okinawa. På verdensbasis finnes Chito-ryu i mer enn 20 land spredt i alle fem verdensdeler.

Chito-ryu skiller seg ut i forhold til de fleste andre japanske stilarter med sine naturlige og flytende bevegelser.

Stilarten har klubber i [...]

Gradering

Graderinga gjekk veldig bra

Nye heimesider

Me har flytta heimesidene våre over til wordpress. Over tid vil det gamle innhaldet verta tatt over her.