Oversikt over kjente budoka med tilknytning til Chito-ryu eller O’Sensei

Funakoshi, Giei (1900 – 1961)

photo_giei

Selv om det var en aldersforskjell på vel et år mellom dem, gikk Funakoshi og O’Sensei i samme klasse i grunnskolen på Okinawa. Og deres klasseforstander var ingen ringere enn Gichin Funakoshi, Giei sin far og grunnleggeren av karate på de japanske hovedøyene. 

Giei flyttet til Tokyo før faren og klassekammeraten som kom etter rundt 1922.  De tre holdt gjevnlig kontakt og O’Sensei hadde stor respekt for det arbeidet Funakoshi senior la ned for å utbre karate. Når Funakoshi bygde sin første dojo i Tokyo, ga O’Sensei betydelig finansiell støtte til prosjektet.

Giei hadde et konservativt syn på karate og syntes dårlig om den komersielle kursen Nihon Karate Kyokai (JKA) la opp til mot slutten av 1950-tallet. Bl a sørget han for at JKA ble utestengt fra deltakelse i faren sin begravelse. Dette førte til en betydelig fragmentering blant mange av Funakoshi sine elever som gikk høyst ulike veier på 1950- og 1960-tallet.

Miyagi, Chojun (1888 – 1953)

miyagi Miyagi regnes som den ubestritte grunnleggeren av Goju-ryu. Han var født inn i en meget rik kjøpmannsfamilie i Naha og kunne derfor vie at sin tid til studier og reiser i tilknytning til karate. Bl a foretok han flere reiser til Kina, den siste i 1937, der han besøkte Fuzhou og Shanghai for å lære kampkunst.

Selv om Miyagi var 10 år eldre enn O’Sensei var de to gode venner gjennom mange år. Når O’Sensei rundt 1913 ble kastet ut av Aragaki sin dojo pga sitt hissige temperament, var det Miyagi som ordnet slik at han kunne trene hos Higaonna, Miyagi sin berømte lærer.

Når Miyagi døde i den unge alder av 56 år, var O’Sensei fortvilet. Han følte at hans venn ikke hadde hatt godt av de harde pusteteknikkene i Goju-ryu. Dette førte til at O’Sensei bare vil ha naturlig pusteteknikk i Chito-ryu.

Taira, Shinken (1897-1966)

portrett-taira Taira, som var født og vokste opp på Ryukyu øyene, kalles gjerne grunnleggeren av moderne Ryukyu Kobudo. Han samlet og systematiserte kobujutsu fra en rekke ulike kilder og laget et eget kobudosystem. Dette har dannet utgangspunktet for de fleste av dagens tradisjoner i kobudo. I 1964 utga Taira boken ”Ryukyu kobujutsu taikan” som har blitt en klassiker.

Før siste verdenskrig bodde Taira mange år i Tokyo og lærte karate hos Gichin Funakoshi. Her ble han ofte undervist i karate av O’Sensei. De to trente også kobudo sammen hos Moden Yabuki. Etter krigen flyttet Taira til Okinawa men reiste mye rundt i Japan for å undervise kobudo. På disse reisene var det fast opplegg at Taira pleide legge turen innom Kumamoto for å besøke sin gamle venn. De to herrene hadde for vane å sitte på verandaen i huset til O’Sensei mens de drakk te og pratet og iakttok O’Sensei sine elever trene karate i hagen. Soke Sensei forteller at han husker Taira som en svært gammeldags, ydmyk og høflig person og at Taira pleide tiltale sin venn som "Sensei".

Comments are closed.