Oversikt over kjente budoka med tilknytning til Chito-ryu eller O’Sensei

Funakoshi, Giei (1900 – 1961)

Selv om det var en aldersforskjell på vel et år mellom dem, gikk Funakoshi og O’Sensei i samme klasse i grunnskolen på Okinawa. Og deres klasseforstander var ingen ringere enn Gichin Funakoshi, Giei sin far og grunnleggeren av karate på de japanske hovedøyene. 

Giei flyttet til [...]